När krävs bygglov för solceller?

I den här artikeln diskuterar vi bygglov för solceller

Är du redo för en solcellsinstallation? Kontakta oss på Takel så tar vi reda på om du behöver ett bygglov.

Hem > FAQ Solceller > Bygglov

Krävs det bygglov för solceller?

Normalt sätt krävs inget bygglov för att installera solceller, varken gällande att installera solceller på tak eller på marken. Ibland kan det däremot krävas bygglov beroende på lokala regler och bestämmelser. Detta gäller vissa detaljplanerade områden eller om det finns specifika områdesbestämmelser.

Notera att om du anlitar Takel tar vi på oss att ta reda på om det krävs bygglov i ditt gällande din installation. Om det skulle krävas hjälper vi självklart till med detta.

Krav för att montera solceller utan bygglov:

I ett detaljplanerat område krävs det att följande ska gälla för att solceller ska vara befriade från bygglov. Notera att det inte alltid krävs bygglov även om inte alla följande kriterier är uppfyllda, men då ska en prövning ske av kommunens byggnadsnämnd:

  1. Solpanelerna ska monteras utanpå tak och vägg
  2. Panelerna ska ha samma lutning som taket
  3. Huset är ej kultur eller miljömärkt
  4. Huset befinner sig inte i ett område som är av riksintresse för försvaret
  5. Områdets detaljplan tillåter installation av solceller utan bygglov
”Jag valde Takel eftersom de mer än gärna ägnade tid åt att diskutera alternativ, fördelar samt svarade på mina många frågor.”
Gareth and his family gives Takel five stars
Gareth Biggs, Åkersberga

Solceller i 4 enkla steg

Med vår smidiga process tar det i regel inte mer än några veckor mellan godkänd offert och färdig solcellsanläggning

1. Offert

Du kontaktar oss. Vi tar fram en offert. Därefter kommer vi gärna ut till er och tittar på ert tak samt diskuterar alternativ.

2. Order

Efter accepterad offert lägger vi en order hos en av våra leverantörer. Först när ordern är levererad skickar vi en första faktura.

3. Installation

När panelerna är levererade bokar vi installation. Vanligtvis är det 1–2 veckors framförhållning som gäller.

4. Slutfaktura

När allt är installerat skickar vi slutfakturan. Nu är det bara att vänta på att nätägaren ska koppla in er nya anläggning.